Zwierzęta hodowlane

Profilaktyka zdrowotna naszych podopiecznych

Profilaktyka zdrowotna to postępowanie mające na celu ograniczenie występowania chorób. Profilaktyka może mieć charakter swoisty, kiedy dotyczy konkretnej choroby lub nieswoisty, kiedy zmierza do ogólnego wzmocnienia organizmu, aby po zetknięciu się z jakąkolwiek chorobą zwiększyć jego szanse na szybkie wyzdrowienie. Profilaktyka swoista jest z reguły skuteczniejsza. W zakresie chorób zakaźnych (wywołanych przez wirusy i bakterie) realizuje się ją poprzez odpowiednie szczepienia ochronne. W zakresie chorób pasożytniczych profilaktyka polega na podawaniu właściwego leku w odpowiednich odstępach czasu, aby nie dopuścić do zarażenia zwierzęcia i namnożenia się pasożytów w jego organizmie.

Podejmując decyzję o zastosowaniu szczepień ochronnych warto rozważyć co najmniej następujące aspekty:

  • Przeciwko jakim jednostką chorobowym chcemy zabezpieczyć swoje zwierzę?
  • W jakim wieku rozpocząć szczepienia?
  • Jaką szczepionkę wybrać?

Odpowiedzi na te pytania są dość trudne i wymagają wiedzy lekarskiej. Lekarz weterynarii przy wyborze szczepionek uwzględnia nie tylko powyższe wątpliwości, ale również wiele innych czynników, które wynikają z jego wiedzy i doświadczenia zawodowego.