Gady

W domowych terrariach utrzymywane jest wiele gatunków jaszczurek, węży i żółwi. Wszystkie gady są zmiennocieplne a ich metabolizm uzależniony jest od panującej temperatury. Ze względu na dużą ilość gatunków jakie się hoduje, nie sposób krótko opisać warunków w jakich powinny być utrzymywane i pokarmu jaki powinien być im podawany. Zakup tych zwierząt powinien być poprzedzony dokładnym zapoznaniem się z wymaganiami danego gatunku co do temperatury, wilgotności powietrza, preferowanego podłoża, preferowanego pokarmu, czy zwierzę przechodzi hibernację, co powinno jeść i w jakich ilościach. Wielkość terrarium powinna też rosnąć wraz ze wzrostem pupila. Umieszczanie młodych zwierząt w terrarium przygotowanym pod dorosłego osobnika danego gatunku utrudnia obserwację- można przeoczyć czy z naszym pupilem dzieje się coś niedobrego.

W przypadku gadów należy pamiętać o odpowiednim oświetleniu- zwierzęta te powinny mieć zapewniony dostęp do promieniowania UVB. W przypadku tych lamp należy zwracać uwagę zarówno na odpowiednią wysokość jej zawieszenia jak i że mają ograniczona żywotność! Producenci zawsze podają czas żywotności lampy, po tym czasie, mimo że lampa świeci to nie wydziela już promieni UVB- należy ją wymienić!

W przypadku lampy grzewczej, powinno się sprawdzić czy nie powoduje zbyt dużego nagrzania miejsca, na które pada największa ilość promieni, powinna także umocowania być tak, by pupil nie miał możliwości dostania się na nią. Podobnie należy bardzo uważać w przypadku mat grzewczych- gady nie powinny mieć możliwości bezpośredniego leżenia na macie. U gadów występuje zwiększone ryzyko oparzeń ze względu na ich ciepłolubność oraz zmniejszoną ilość receptorów bólowych- które to odbierają bodźce temperaturowe. Należy też zapewnić odpowiedni pojemnik z wodą, która zarówno podnosić będzie wilgotność jak i służyć do kąpieli, należy pamiętać o jej regularnej wymianie.

Wśród jaszczurek i żółwi spotyka się gatunki zarówno mięso- roślino- jak i wszystkożerne. W przypadku węży wszystkie są mięsożercami. W tym przypadku należy pamiętać o tym żeby wielkość "ofiar" karmowych była dostosowana do wielkości gada. Preferujemy kupowanie humanitarnie uśmiercanych, a następnie mrożonych zwierząt karmowych - przed podaniem należy je rozmrozić i podgrzać, warto też zapewnić pozory polowania (poruszanie karmówka np na kijku, aż do momentu pochwycenia zdobyczy). Zdarzają się też osobniki, które nie tolerują "martwej" zdobyczy, szczególnie te, które były od młodego przyzwyczajone do polowania na żywą zdobycz. Warto zapewnić sobie jedne, sprawdzone źródło zakupywanych "karmówek".