Żółwie Lądowe

W naturze przeważnie zamieszkują tereny suche, są roślinożerne (niektóre gatunki wszystkożerne). Są jajorodne, składają do 50 jaj w gnieździe. Inkubacja jaj trwa od 100 do 300 dni. Wszystkie żółwie lądowe podlegają ścisłej ochronie.

Gatunki:
Żółw stepowy
Żółw promienisty
Żółw gwiaździsty
Żółw lamparci
Żółw pustynny
Żółw śródziemnomorski
Żółw grecki
Żółw egipski
Żółw obrzeżony

Wykazują aktywność w temp. od 8 do 37,5 ° C. średnia, najbardziej optymalna to 25-35°C. Samice rosną większe od samców. Pancerz rogowy jest na stałe połączony z kostnymi elementami szkieletu zwierzęcia, bardzo twardy i wytrzymały ( jedynie do 8 miesiąca życia może być delikatnie elastyczny i miękki co nie świadczy o krzywicy). W czasie chodzenia żółw ma uniesiony symetrycznie plastron ponad poziom podłoża. Nie posiadają zębów, do pobierania pokarmu służą im ostre listwy tnące.

Estywacja - czasowe zwolnienie metabolizmu na skutek chwilowo niekorzystnych war. klimatycznych, chowają sie do nory i tam przesypiają niekorzystny czas. Hibernacja - żółwie hibernują w naturze w okresie od listopada do lutego, zakopują się wtedy w ziemi na głębokość ok 2m i tam w temp. ok 4 do 6°C zapadają w hibernację. Okres hibernacji daje możliwość odpoczynku wszystkim narządom i pozwala na bezpieczne przeżycie niekorzystnego sezonu zimowego.

Warunki hodowli żółwi lądowych

W hodowli prywatnej najczęściej spotykamy żółwia stepowego, dużo rzadziej greckiego. Ustalając najbardziej optymalne warunki utrzymania żółwia trzeba mieć na uwadze przede wszystkim warunki z jakimi spotyka się on w środowisku naturalnym. W klimacie w jakim żyją żółwie (kontynentalny: ostra mroźna zima, środek lata gorący i suchy) wahania dobowe temperatur są bardzo duże. W nocy temp. spada poniżej zera, a w dzień, w samo południe sięga powyżej 40 °C. Aktywność życiowa żółwia wygląda zupełnie inaczej niż w terrarium gdzie najczęściej przez całą dobę utrzymuje się temperatura na jednym poziomie. Żółwie w naturze chowają się do nory wykopanej w ziemi gdy tylko temp. otoczenia spada poniżej 17 °C. czyli na noc, tam estywują do rana. Wychodzą na żer, gdy temp. powietrza będzie pow. 17 °C, rozpoczyna się przedpołudniowa aktywność, która trwa ok 3 h pomiędzy godziną 9 a 12. W południe temp. znacznie wzrasta i żółwie chowają się po raz kolejny do swoich podziemnych nor, tam ukrywają się przed największym upałem, wychodząc na kolejny żer po 16 gdy południowe upały zelżeją, żerują około trzech godzin,po czym po raz kolejny schodzą do swoich nor na czas nocnego odpoczynku. W naturze w ciągu doby taki żółw jest aktywny ok 5 do 6 h pozostały czas to okres estywacj, kiedy jego organizm odpoczywa. Jest to bardzo ważne dla zrozumienia przyczyn krótkiej żywotności żółwi w hodowli w porównaniu z naturalnym środowiskiem. Hodowcy utrzymując stałą temp w ciągu doby przez cały rok kalendarzowy, zaburzają naturalny rytm dobowy żółwia, zmuszając go do ciągłej aktywności; gdy dodatkowo nie odbędzie on zimowej hibernacji organizm żółwia dużo szybciej się wyczerpie z rezerw energii i zwierzak zacznie chorować. W warunkach naturalnych, w czasie wiosny, lata i jesieni, żółwie w okresie swojej aktywności ( czyli zaledwie tych 6 godzin na dobę) praktycznie cały czas jedzą. Zjadają wszystko co napotkają na swojej drodze, dzieje się tak, ponieważ w klimacie w jakim żyją tylko wtedy jest dostępna żywność i ich zadaniem jest zgromadzenie wystarczającej ilości energii, aby bez problemu mogły przeżyć czas zimowej hibernacji. Gdy skończy się listopad temp. na zewn. opada zaczyna się robić coraz chłodniej. Żółwie przygotowują się do przezimowania. Spadek temp. odbywa się stopniowo. Ostatecznie zagrzebują się w swoich norach, zwalniają metabolizm do niezbędnego minimum i tak " śpią" ok. 3 miesięcy w temp pom. 4 a 6 °C. Musimy mieć świadomość, że w naszych warunkach klimatycznych nie jesteśmy w stanie spełnić wszystkich warunków jakie pozwoliłyby na zapewnienie 100% wymagań życiowych żółwi.

Co musimy spełnić

Terrarium: minimum absolutne to 60x100 cm na jednego osobnika. Należy pamiętać że w naturze żółwie są bardzo terytorialne i zakres wędrówek jednego osobnika wynosi ok 30 hektarów!!
Urozmaicone podłoże ( siano drobno pocięte, włókna kokosowe, torf, płyty kamienne płaskie, pielęgnowana darń) piasek niepolecany ze względu na sposób odżywiania żółwi, który otwartym pyskiem jak "koparka" zbiera z podłoża pokarm łykając przy tym pojedyncze ziarenka piasku, w takich sytuacjach po kilku latach często dochodzi do zapiaszczeń przewodu pokarmowego.
Pokarm tylko roślinny, i to w postaci trawno -listnych mieszanek ( mniszek, babka lancetowata,pokrzywa, kończyna z kwiatem, lucerna, jasnota purpurowa i biała, powój, liście dyniowatych, liście winogron, akacje liść i kwiat, wszelkie rodzaje traw) owoce i warzywa tylko raz na tydzień !!! i jako dodatek do posiłku ok 10 % nie więcej.

Temperatura regulowana w czasie doby w okresie letnim. Należy pamiętać, że żółwie hodowane bez hibernacji i zmian temperatur dobowych i tak będą wykazywały charakterystyczne osowienie, senność i niechęć do jedzenia lub całkowity brak apetytu w czasie zimy i środka lata, a także w godzinach południowych. Terrarium zlokalizowane w miejscu spokojnym, nienasłonecznionym, nie narażonym na przeciągi.
Bardzo pożądany niewielki basenik z wodą ciepłą, bezwzględnie czystą, zmienianą nawet kilka razy dziennie. Oświetlenie obowiązkowo z wiązką promieniowania UV ( należy pamiętać o wymianie żarówek UV po 6 maks 9 mies, ponieważ nawet jeśli nadal świecą to nie emitują już promieni UV).

Przygotowanie żółwia do hibernacji w warunkach domowych
Od października należy podawać uboższy pokarm: np. przesuszona trawa. Dwukrotnie odrobaczyć, zadbać o całkowite wypróżnienie zanim zaśnie. Najlepiej kilka razy wykąpać w letniej wodzie, aby pobudzić perystaltykę jelit, stopniowo obniżać temp. spadek nie może być gwałtowny, musi być rozciągnięty w czasie do około trzech tygodni. Umieścić żółwia w małym, najlepiej drewnianym pudełku, skrzynce na podłożu z torfu, liści suchych, zapewnić odpowiednią głębokość podłoża, aby ewentualnie mógł się chociaż troszkę zagrzebać i pozostawić w suchym pomieszczeniu o temp. 3-6 °C. Nie pozostawiamy go całkiem samego, bez żadnej kontroli, należy go raz w tygodniu doglądać. Po ok 3 miesiącach powoli zwiększać temperaturę, to pobudzi żółwia do wybudzenia się. Zwiększanie temperatury również powinno zająć kilkanaście dni.